UTBILDNING

Fortbildning
Jag deltar aktivt i fortbildning och arbetshandleding för att upprätthålla och utveckla mina färdigheter att arbeta som talterapeut och på bästa sätt stöda de barn, familjer, daghem och skolor jag arbetar med.

Avlagd fortbildning                                                      

2018 Leikki sijansa saakoon (Dialogisen puheterapian tuki ry.)
2018 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – workshop (Taking turns)
2018 KELA Läheisen ohjaus terapiatyössä
2018 Introduction to PROMPT: technique workshop (Prompt institute)

2017 Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (Niilo Mäki)
2017 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
2017 Äänen huolto ja hoito (Terapeija)
2017 “Ain laulain työtäs tee” Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa (Terapeija)
2017 The get permission (c) aproach to pediatric feeding intervention (Terapeija, kouluttaja M.Dunn Klein)
2017 Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC-kurssi (Katjavox Oy & Terapeija Oy)
2017 Integrated treatment of feeding, speech, and mouth function in pediatrics (Terapeija & TalkTools)
2017 Apusanamenetelmäkoulutus (kouluttaja pt.T.Savinainen-Makkonen)
2017 CP-kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehityksenä ICF: 3.osa Monivammaisuus (Terapeija)
2017 Muksuopin perusteet (5op) (Oppimaa-verkkokurssit, Lyhytterapiainstituutti)

2016Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa (Tikoteekki)
2016 Terapeijan äännesarja-koulutus (5päivää): Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa, vokaalit, m-, v-, p-äänteet, r-,s-,l-, d-, t- ja n-äänteet, k-äänne.
2016 Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: Näin täytät tietosuojavaatimukset käytännössä. (Terapeija)
2016 Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus (Terapeija)
2016 Alternativ och kompletterande kommunikation (Svenska talterapeuter i Finland rf, Folkhälsan, ÅA)

2015 Näin saan asiakkaan yhteisöineen käyttämään AAC:tä – vai saanko? (Kouluttajana Pt.Paula Herkman)
2015 ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) (Avanti!)
2015 Syöttämisen hyvät käytännöt (Terapeija)
2015 Suun ja kasvojen alueen faskia-koulutus (Terapeija)
2015 Teaching functional speech to non-verbal individuals with behavior problems: applying the science of behavior analysis with oral placement therapy (Terapeija, TalkTools)
2015 Utbildningsdag om stamning (Svenska talterapeuter i finland rf, kouluttaja Doc.leg.talt.E.Lindström)
2015 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Terapeija, kouluttaja pt.T.Savinainen-Makkonen)

2014 Oral Placement Therapy (OPT) level 1 & 2 + OPT Apraxia of Speech
2014 Feeding therapy: a sensory motor approach (TalkTools, Terapeija)
2014 PRT-menetelmä-koulutus (Fondo)
2014 Kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot (Terapeija)
2014 Dyslexi i teori och praktik (Svenska talterapeuter i finland rf. OrdAF, utbildare talt.A.Frylmark)
2014 Talar du afasi? Workshop i SCA-metoden för talterapeuter (Svenska talterapeuter i finland rf, Aivoliitto)

2013 Ipad – terapiakäytössä (Terapeija)
2013 Pragmatiska komunikationsstörningar med fokus på barn och unga (Åbo Akademi)
2013 PECS: Picture Exchange Communication System Level 1 (PECS)
2013 Tavoitteellinen kuntoutus 3sp (Arcada)

2012 Motivoiva haastattelu (Koulutuskeskus Agricola)

2009 Kouluikäisten kuntoutus 3pv (NMI)
2009 Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia (NMI)
2009 Språkstörning och flerspråkighet (Åbo Akademi)

2005 Specialpedagogik, grundstudier 15sv (Helsingfors ÖU, ÅA)