TALTERAPI

Talterapi

Talterapi är medicinsk rehabilitering, med målsättning att stöda klientens funktions- och kommunikationsförmåga i det dagliga livet och i olika situationer i vardagen. Talterapi förverkligas av en av Valvira godkänd filosofie magister utexaminerad från utbildningsprogrammet i logopedi.

Talterapins fokus kan vara t.ex.
-växelverkan
-kommunikation
-tal
-språk
-oralmotorik
-ät- och sväljfärdigheter
-röst
-AKK-metoder (Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder)

Se närmare på t.ex.

www.puheterapeuttiliitto.fi

https://cplol.eu/