PUHETERAPIA

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä ja arjen eri tilanteissa. Puheterapiaa toteuttaa Valviran laillistama logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri.

Puheterapian kohteena voi olla esim.
-vuorovaikutus
-kommunikaatio
-puhe
-kieli
-suun motorinen toiminta
-syöminen ja nieleminen
-lukeminen ja kirjoittaminen
-ääni
-AAC-keinoja (Puhetta tukevia ja kompensoivia kommunikointikenoja)

Katso tarkemmin esim. www.puheterapeuttiliitto.fi, https://cplol.eu/