SOPIMUKSET

Minulla on sopimuksia KELAn ja HUS:n kanssa. Itse maksavana tai vakuutuksen maksamanakin on tervetullut. Minulla on vastaanotto Kirkkonummella (Masalanportti, Eteläinen Salmitie 1, 02430 Masala). Pääosin teen kuitenkin kotikäyntejä asiakkaiden lähiympäristössä, eli heidän kotona, päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisää tietoa koskien KELAn kustantama terapia:

KELAn terapia palvelukuvaus (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Lisää tietoa koskien KELAn etuudet, esim. kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista: KELA

KELAn palvelunumerot

KELAn palvelu- ja asiointipisteet

Omakanta