MARJA

Marja Santapukki

Puheterapeutti, FM

 

 

Työkokemus

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2003. Aloitin työurani perusterveydenhuollon puheterapeuttina, jossa minulle kuuluivat lasten ja aikuisten tutkiminen sekä kuntoutus. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa siirryin tekemään vuonna 2007 ensin yksityisenä ammatinharjoittajana ja vuodesta 2017 Terapeijassa (myöhemmin Coronaria Terapeija). Kelan puheterapiassa olen tehnyt lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen kuntoutusta. Vuonna 2009 olin vuoden sijaisena Turun kaupungin sairaalassa, jossa työnkuvaani kuului aikuisneurologisten potilaiden kommunikointi- ja nielemisvaikeuksien tutkiminen sekä kuntoutus. Elokuusta 2020 alkaen toimin yksityisenä ammatinharjoittajana Logotrixissa.

Opiskelija-aikana toimin afasiakerhon ohjaajana. Vuonna 2016 olin vapaaehtoistyössä Ghanassa kuurojen koulussa koulunkäyntiavustajana kolme kuukautta.

 

Kielitaito
Terapiakielenä suomi, ohjausta englanniksi.

 

Kouluttautuminen

Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella koulutuksella sekä osallistun työnohjaukseen. Käytän työssäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia (AAC) keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia.

 

Käydyt koulutukset mm.

PUHEMOTORIIKKA, ÄÄNNEVIRHEET, SYÖMISEN ONGELMAT

 • Puhemotoriikan perusteet
 • FaceFormer-koulutus
 • Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa
 • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittely, hoidot
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
 • Kuinka vokaalit kuntoutetaan
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention  (Marsha Dunn Klein)
 • PROMPT-menetelmä, Introduction
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot
 • Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT) lev. 1 ja 2 + OPT Apraxia of Speech
 • The Organic Swallow: Evaluation and Treatment with DPNS certification, E-stim and Labial

 

KIELELLISTEN TAITOJEN KUNTOUTUS

 • Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

 

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KUNTOUTUS

 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen oppimisvaikeuksiin
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • ”Ain laulain työtäs tee” Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa

 

PUHETTA TUKEVAT JA KORVAAVAT KOMMUNIKOINTIKEINOT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNIIKAT

 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (Cynthia Cress)
 • Pecs – Picture Exhange Communication System, level 1
 • Pivotal Response Training, PRT
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Nopean piirtämisen menetelmä
 • Riemua ja osallisuutta opetustilanteisiin puhelaitteiden avulla

 

VANHEMPIEN JA YHTEISÖJEN OHJAUS

 • Lämmin suorapuheisuus sopimisen työkaluna puheterapiassa
 • Näin ohjaan yhteisöä – koulutus
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä