AVTAL

Jag har avtal om terapi med FPA och HNS. Man kan även bekosta terapin själv eller med försäkring. Jag har mottagning i Kyrkslätt (Masalanportti, Södra Sundsvägen 1, 02430 Masaby).  Men främst träffar jag mina klienter i deras egen omgivning, så som hem, daghem och skolor.

För mer information gällande FPA-finansierad terapi:

FPAs terapi servicebeskrivning     (i kraft från 1.1.2019)

Mer information gällande FPAs förmåner, t.ex. gällande (re-)habilitering, rehabiliteringspenning, rese-ersättningar och handikappsförmåner: FPA

FPAs servicenummer

FPAs serviceställen och servicepunkter

Mina Kanta-sidor