EMELIE

Emelie Johansson
Talterapeut FM

Arbetserfarenhet

Jag utexaminerades från Helsingfors universitet år 2007. Sedan år 2012 har jag arbetat som FPA-godkänd talterapeut och sedan 2015 som självständig yrkesutövare. Från januari 2019 har jag egen mottagning i Kyrkslätt, i Masaby.

Jag har tidigare arbetat som talterapeut med bl.a. bedömningar, uppföljningar, habilitering och handledning år 2006-2012 inom kommunens habiliteringsenhet. Under läsåret 2007-2008 arbetade jag halvtid som talterapeut på Folkhälsans habiliteringsavdelning i inlärningsteamet. Vid sidan av studierna arbetade jag som talterapeut eller assistent på anpassningskurser (Specifik språklig störning och inlärningssvårigheter, Stroke).

Jag har fungerat som ordförande för Svenska talterapeuter i Finland rf. Under studietiden studerade jag logopedi och psykologi i Norge under en termin vid Universitet i Bergen. Som studerande arbetade jag flera somrar som ledare på FDUV:s sommarläger för deltagare i olika åldrar.

Jag deltar aktivt i fortbildning och arbetshandleding för att upprätthålla och utveckla mina färdigheter att arbeta som talterapeut och på bästa sätt stöda de barn, familjer, daghem och skolor jag arbetar med.

Språkkunskaper
Svenska (modersmål), finska, engelska, franska (måttlig)
Terapispråk: svenska, finska, handledning också på engelska.